Al-Imam berusaha untuk menjadikan peserta belajar dengan ilmu yang baik. Oleh yang demikian kami membawa silibus kami kepada pihak berkaitan bagi menyemak dan mengesahkan bahawa silibus kami ini sesuai digunakan untuk semua.

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM)

 
 
 
 
 
 

Categories: Profil